fokal epileptik nöbetler

 

                                                      EPİLEPSİ
                               
     Parsiyel Nöbetler

        Basit Parsiel Nöbetler

 

            Klinik Hikaye

38 yaşında önceden sıhhatli olan erkek hasta, 6 ay önce sol baş parmağından başlayıp sol kol ve yüze yayılan klonik hareketi olmuş. Her biri 1-2 dakika sürmüş. Hasta her bir epizodda uyanıkmış, kendindeymiş ve bunları iyi hatırlıyormuş. Muayenede sol elde orta derecede beceriksizlik vardı. Sol kolda refleksler hiperaktifti. Bu hikayede sunulan tipik basit parsiel nöbetti(BPN). Bu olayda hasta bilinci yerinde, çevresinde olan olayları farkında ve uygun bir şekilde bunlara cevap verebilecek durumdadır. Parsiel nöbetler  serebral korteksin farklı bölgelerinden gelişir. (fig25-3).  Jaksonian, ilerleyen,  frontal motor alanı kontrolünde , başparmaktan başlayıp, bitişik kol ve yüz bölgelerine yayılan, marş şeklinde kortikal epileptik deşarj yayılımıdır. Olaylardaki klinik işaretler beynin etkilenen bölgesi ile tanımlanır. Semptomlar, orjin frontal lobsa,  motor ya da görsel hayaller şeklinde  , deşarjlar paryetal bölge kaynaklı ise  duyusal , oksipital bölge kaynaklı ise görseldir. Bununla birlikte, klinik bulgular fokal kortikal lokalizasyon ile  kesin ilişkili değildir. Nöbet klinik olarak sessiz  serebral kortikal alandan başlayabilir ve iktal semptomlar kortikal bölgeye komşu alanlara yayılan deşarjların yayılımı sonucu  oluşabilir. BPN  bazen otonomik, ruhsal, ya da kognitif  olarak ortaya çıkabilir. Tanım olarak bu basit iktal olayda bilinç düzeyinde herhangi bir değişiklik olmaz. BPN’de dış çevreye olan yanıt korunması karakteristiktir. Bazen klonik fazlı parsiel motor nöbetler vücudun diğer bölgelerine yayılmadan devam edip, uzun sürebilir. Bu tip nöbete epilepsi parsialis kontünü  ya da  aşağıda tartışıldığı gibi Kojewnikoff sendromu denir.

       Parsiel epileptik hastaların klinik değerlendirilmesinde EEG, nörogörüntüleme ve labaratuar testleri kullanılır. Nöbetlerin sınıflandırılmasında ve tanının doğrulanmasında EEG en önemli tanı aracıdır. Bununla beraber nörologlar  tanı için klinik bir tanımlama yapmak isterler; EEG burada tam olarak tanımlanamamış nöbetlerin tanısında doğrulama testidir. Bununla birlikte, belirgin nöbeti olan hastalarda yapılan EEG kayıtları normal olabilmektedir. Parsiel epilepsili hastalarda EEG’nin belirleyici özelliği fokal diken veya diken-dalgadır. EEG kayıtı uykuda ve uykusuzluk esnasında yapılmalıdır. Sonuçların çoğu uyku esnasında elde edilmektedir çünkü epileptik tarzdaki deşarjlar aktive olmakta ve  fokal orjinli nöbetleri tanımlama şansı artmaktadır. Epilepsi parsialis kontünü olan hastalarda EEG  devamlı ve değişken diken-dalga deşarjlarını içermekte ve sıklıkla kontralateral frontal lob kaynaklıdır. Sağlıklı nüfusun küçük bir kısmında fokal dikenler içeren anormal  EEG  bulguları mevcuttur. Nöbetin tipi açık değilse ve psikojenik nonepileptik nöbet şüphesi mevcutsa tekrarlayıcı kayıtlar gerekmektedir. EEG, devam eden nöbetleri ve orjinlerini  belirlemede ve aynı zamanda epileptogenik patolojiyi lokalize etmeye yardımcı olmada medikal tadavinin başarısız olduğu durumlarda  cerrahiye yol göstermede en iyidir.

       Nörogörüntüleme çalışmaları özellikle MRI, yeni başlangıçlı yada yapı değiştirmiş nöbetleri belirlemede çok önemlidir. MRI’ın yetersiz olduğu durumlarda beyin CT faydalı bir görüntüleme tekniğidir. Yeni parsiel başlangıçlı nöbet gelişimi kuvvetli bir şekilde yeni gelişen patolojik bir seyri düşündürür, bunlar (primer ya da metastatik) bir tümör, erişkin popülasyondaki apse, yaşlılarda vaskülit ya da  emboli kaynaklı strok, çocuklarda Rassmussen Ensefaliti benzeri fokal ensefalit, çocuklarda ve erişkinlerde herpes simplex veya baş travmalarıdır. Bununla birlikte  bazen  mezyal temporal skleroz gibi lezyon ya da AVM olan hastalarda erişkin çağa kadar parsiel nöbet  görülmeyebilir. Nadiren akut başlangıçlı parsiel nöbetlerin sebebi laboratuvar çalışmalarıyla belirlenebilir.  (örn:nonketotik hiperglisemi)   

 

Kompleks Parsiel Nöbetler

 

              Klinik Öykü

 

27 yaşında kadın hasta 7 yıldır tekrarlayan ağız şapırdatmaları, çiğneme hareketleri, ellerinde yarıbilinçli hareketlerin ardından konfüzyonla seyreden 6  atağı olmuştur. Bu olaylar esnasında, sorulan sorulara tam anlamıyla cevap verememiştir. Her bir atak en az 5 dakika sürmüştür.  Her bir atak sonrası bir iki saat arası konfüze kalmıştır ve bu zaman diliminde hastanın hafıza kaybı mevcuttur. Klinik öyküsünde hasta 2 yaşındayken birkaç kez geçirilmiş febril konvülsion atağı mevcuttur. Nörolojik muayene sonuçları normaldi.

Bu hastanın öyküsü tipik komleks parsiel nöbet örneğidir (KPN). Klinik görünüm uyanıklıkta  ve bilinç düzeyindeki değişiklikler ve parsiel amneziyi kapsamaktadır(fig25-3). Otomatik, istemdışı, sterotipik, tekrarlayıcı, fasyal, lingual, orofarengeal hareketler ve bunlara sıklıkla eşlik eden kol hareketi mevcuttur. Hasta nöbette  sıklıkla basit motor hareketleri gerçekleştirebilir ve hatta yürüyebilir. KPN sıklıkla temporal lob orjinlidir. Genellikle mezyal temporal bölgeden kaynaklanabilir. Bazen orjin inferior frontal lobta  ya da  ektralimbik temporal bölgededir  ve unkinat  fasikül yoluyla  mezyal temporal yola yayılır.

     Frontal loba ait parsiel nöbetler sıklıkla konfüzyonla birlikte temporal orjinli kompleks parsiel nöbettin eşlik ettiği ve kısa bir aura ile generalize olan alışılmadık klinikle karşımıza çıkarlar. Kollarda tonik posturün eşlik ettiği, göz ve baş hareketleriyle görülen tipik nöbetlerdir. Nadiren de tek bir klinik özellik vardır. Frontal lob nöbetleri çoğunlukla gece olur ve sıklıkla garip, müstehcen hareketler, psikojenik, nonepileptojenik  nöbetler yapar.

Hasta değerlendirilirken kompleks nöbetler basit parsiel nöbetlerle benzer başlangıcı vardır çünkü kompleks nöbetler fokal orjinlidir. Tipik olarak interiktal EEG (nöbetler arasında görülen ), diken deşarjları bir yada iki anterior temporal lobtan açığa çıkmaktadır. İktal EEG tekrarlayan fokal dikenler ya da ritmik aktiviteyle genellikle anormaldir. Beyin MR’ı  temporal lob açısından özel bir dikkat gerektirir, çünkü bu hastalarda mezyal temporal sklerozisi ile birlikte hücre kaybı ve atrofi bulunur (fig 25-5).

 

Sekonder jeneralize olan parsiel nöbetler

Bazen BPN ya da KPN’den jeneralize olarak tonik klonik konvülsion gelişir.  İlk parsiyal semptomlar gerekli bilgiyi verebilir veya kanıt olarak gösterilemeyebilir, dikkatli  ve özenli hikaye ile bunu primer tonik klonik konvülsiondan ayırt etmek  zorunludur. Çekilen devamlı EEG kayıtları ile  aradaki fark yakalanabilir. Hastanın değerlendirilmesi ile fokal lezyon böylece tanımlanabilir.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !